Tag Archives: Free French Forces

10/11/1942: Đức chiếm nước Pháp Vichy

Nguồn: Germans take Vichy France, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1942, quân Đức chiếm đóng nước Pháp dưới quyền chính phủ Vichy, nơi mà trước đây không có sự hiện diện của phe Trục. … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment