Tag Archives: Hoàng Thanh Hằng

Xã hội dân sự toàn cầu (Global civil society)

Tác giả: Hoàng Thanh Hằng Cùng với quá trình toàn cầu hóa, sự liên kết kinh tế, chính trị, và những biểu hiện của thị trường trên quy mô toàn cầu, xã hội dân sự toàn cầu đã xuất hiện. Dấu hiệu … Continue reading

Posted in Thuật ngữ QHQT | Tagged , | Leave a comment

Quản trị toàn cầu (Global governance)

Tác giả: Hoàng Thanh Hằng Quản trị toàn cầu là tập hợp các thể chế, quy định, chuẩn tắc và dàn xếp pháp lý nhằm quản lý quan hệ giữa các quốc gia và tạo thuận lợi cho các hoạt động … Continue reading

Posted in Các vấn đề toàn cầu, Thuật ngữ QHQT | Tagged , | Leave a comment

Quan hệ Bắc – Nam (North – South relations)

Tác giả: Hoàng Thanh Hằng Quan hệ Bắc – Nam là thuật ngữ chỉ mối quan hệ giữa các nước công nghiệp phát triển, giàu có nằm tập trung ở Bắc bán cầu với các nước nghèo, đang phát triển chủ … Continue reading

Posted in Thuật ngữ QHQT | Tagged , | Leave a comment

Phụ thuộc lẫn nhau (Interdependence)

Tác giả: Hoàng Thanh Hằng & Lê Hồng Hiệp Sự phụ thuộc lẫn nhau là tình trạng của mối quan hệ giữa hai bên mà trong đó thiệt hại của việc cắt đứt quan hệ hay giảm bớt các trao đổi … Continue reading

Posted in Thuật ngữ QHQT | Tagged , , | Leave a comment

Hợp tác (Cooperation)

Tác giả: Hoàng Thanh Hằng Theo Robert Axelrod và Robert O. Keohane, sự hợp tác diễn ra khi các chủ thể điều chỉnh hành vi của họ trước các mong muốn thực tế hoặc dự đoán về mong muốn của những … Continue reading

Posted in Lý thuyết QHQT, Thuật ngữ QHQT | Tagged , | Leave a comment

#2 – Ba tư tưởng về kinh tế chính trị

Nguồn: Gilpin, Robert. “Three Ideologies of Political Economy” (Chapter 2), in R. Gilpin, The Political Economy of International Relations (Princeton University Press, 1987), pp. 25-64. Biên dịch: Hoàng Thanh Hằng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Trong một thế kỷ … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , , | Leave a comment