Tag Archives: Merrill A. Mcpeak

Đánh bom Đường mòn Hồ Chí Minh

Nguồn: Merrill A. Mcpeak, “Bombing the Ho Chi Minh Trail”, The New York Times, 26/12/2017. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Tôi đã dành cả năm 1967 bay trên bầu trời cùng Thunderbirds (Lôi Điểu), phi đội biểu diễn thuộc … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử, Việt Nam | Tagged , , , | Leave a comment