Tag Archives: Nguyễn Thị Thùy Liên

#139 – Putin bị vây hãm: Liệu có xảy ra một cuộc cách mạng màu hay không?

Nguồn: Sharon L. Wolchik (2012). “Putinism Under Siege: Can There Be a Color Revolution?” Journal of Democracy, Vol. 23, No. 3 (July), pp. 63-70.>>PDF Biên dịch: Nguyễn Thị Thùy Liên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Những cuộc biểu tình … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Nga - Châu Âu | Tagged , , , , , | Leave a comment