Tag Archives: Sin-ming Shaw

Mao: Vị thánh lỗi lầm của Trung Quốc

Nguồn: Sin‑ming Shaw, “Mao, The False God”, Project Syndicate, 27/06/2005. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Liệu có nên tiếp tục treo bức chân dung khổng lồ của Chủ tịch Mao ở cổng Quảng … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử, Trung Quốc | Tagged , , , | 1 Comment