Tag Archives: Walt W. Rostow

14/12/1961: Kennedy định tăng viện trợ cho Nam Việt Nam

Nguồn: Kennedy announces intent to increase aid to South Vietnam, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1961, trong một cuộc trao đổi thư công khai với Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment