14/12/1961: Kennedy định tăng viện trợ cho Nam Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Kennedy announces intent to increase aid to South Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1961, trong một cuộc trao đổi thư công khai với Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, Tổng thống John F. Kennedy đã chính thức tuyên bố rằng Mỹ sẽ tăng viện trợ miền Nam, bao gồm việc mở rộng cam kết của quân đội Mỹ. Lo lắng trước những tiến bộ gần đây của phong trào nổi dậy của cộng sản tại miền Nam, Kennedy viết, “Chúng tôi sẽ nhanh chóng tăng cường hỗ trợ cho nỗ lực quốc phòng của các ông.”

Cố vấn quân sự của Kennedy, Tướng Maxwell D. Taylor, và Trợ lý Đặc biệt về An ninh Quốc gia Walt W. Rostow vừa trở về từ một chuyến đi thực địa ở Sài Gòn và kêu gọi Tổng thống Mỹ tăng cường hỗ trợ kinh tế và cố vấn quân sự cho Diệm. Sự hỗ trợ quân sự bao gồm việc các cố vấn quân sự Mỹ đào tạo chuyên sâu các đội quân tự vệ địa phương.

Thêm vào đó, Taylor và Rostow ủng hộ tăng đáng kể lượng máy bay, máy bay trực thăng, và nhân viên hỗ trợ. Trong một phụ lục bí mật của bản báo cáo, Taylor và Rostow đã đề nghị triển khai 8.000 lính chiến Mỹ, có thể được sử dụng để hỗ trợ các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa trong các hoạt động chiến đấu chống lại quân nổi dậy. Để vượt qua sự phản đối của Diệm đối với quân đội nước ngoài – điều mà ông cho là sẽ có lợi cho tuyên truyền của Việt Cộng – Taylor và Rostow gợi ý rằng lực lượng này sẽ được gọi là “đội kiểm soát lụt lội” (flood control team). Kennedy, người muốn ngăn chặn cộng sản nhưng cũng muốn thận trọng về mức độ tham gia, đã chấp nhận hầu hết các khuyến nghị, nhưng không cho triển khai lực lượng quân chiến đấu.

Để đổi lấy sự ủng hộ, Kennedy yêu cầu Diệm tự do hóa chế độ của mình và tiến hành cải cách ruộng đất và các biện pháp khác để giành được sự ủng hộ của người dân. Diệm ban đầu từ chối, nhưng đã đồng ý khi ông bị đe dọa cắt giảm viện trợ.

Tuy nhiên, về lâu dài, cải cách của ông đã không đi đủ xa và việc tăng viện trợ Mỹ vẫn chưa đủ để ngăn quân nội dậy. Diệm đã bị sát hại trong một cuộc đảo chính do các tướng lĩnh của ông thực hiện vào tháng 11/1963. Ngay sau đó, Kennedy bị ám sát. Vào thời điểm ông qua đời, có hơn 16.000 cố vấn Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Người kế nhiệm Kennedy, Lyndon B. Johnson, đã nhanh chóng tiến hành leo thang cuộc chiến, dẫn đến hành động cam kết của quân đội Mỹ và cuối cùng là hơn 500.000 lính Mỹ ở Việt Nam.