Tag Archives: Yafeng Xia

#117 – Chính trị cấp cao của Trung Quốc và việc Trung – Mỹ xích lại gần nhau, 1/1969- 2/1972

Nguồn: Yafeng Xia (2006). “China’s Elite Politics and Sino-American Rapprochement, January 1969–February 1972”, Journal of Cold War Studies, Vol. 8, No. 4, Fall 2006, pp. 3–28 Biên dịch và Hiệu đính: Vũ Thị Hương Giang Bài liên quan: 94 – Nhân … Continue reading

Posted in Biên dịch, Hoa Kỳ, Lịch sử, Trung Quốc | Tagged , , | Leave a comment