Tag Archives: Yamamoto Isoroku

04/04/1884: Người hoạch định cuộc tấn công Trân Châu Cảng ra đời

Nguồn: Yamamoto Isoroku, Japan’s mastermind of the Pearl Harbor attack, is born, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Yamamoto Isoroku, chiến lược gia có lẽ là vĩ đại nhất của Nhật Bản và … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment