Berners-Lee – Cha đẻ của World Wide Web

Print Friendly, PDF & Email

Berners Lee

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 10/4/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

Berners-Lee (1955- ) là một nhà khoa học máy tính, người đã phát minh ra mạng toàn cầu (World Wide Web).

Timothy John Berners-Lee sinh ngày 8 tháng 6 năm 1955 và lớn lên tại London. Ông theo học ngành vật lý tại Đại học Oxford và trở thành một kĩ sư phần mềm.

Năm 1980, khi còn làm việc tại CERN, phòng thí nghiệm vật lý hạt Châu Âu tại Geneva, lần đầu tiên Berners-Lee mô tả khái niệm về một hệ thống toàn cầu, dựa trên khái niệm ‘siêu văn bản’ (hypertext), mà nhờ đó các nhà nghiên cứu ở khắp mọi nơi có thể chia sẻ thông tin dễ dàng hơn. Ông cũng xây dựng một mô hình mẫu có tên ‘Enrique’.

Năm 1984, Berners-Lee trở lại CERN – nút (node) Internet lớn nhất Châu Âu. Năm 1989, Berners-Lee công bố bài viết có tựa đề “Một đề xuất về Quản lý Thông tin” (Information Management: A Proposal). Theo đó ông kết nối siêu văn bản với Internet để tạo ra một hệ thống chia sẻ và đóng góp thông tin, không chỉ trong phạm vi một công ty mà rộng khắp toàn cầu.  Ông đặt tên cho nó là Mạng Toàn cầu – World Wide Web.

Berners-Lee cũng tạo ra công cụ tìm kiếm và biên tập mạng đầu tiên. Website đầu tiên trên thế giới được đưa vào hoạt động vào ngày 6/8/1991, tại địa chỉ http://info.cern.ch. Nó giải thích khái niệm World Wide Web và hướng dẫn người dùng lập trình những website cá nhân.

Năm 1994, Berners-Lee thành lập Tập đoàn World Wide Web Consortium (W3C) tại Phòng thí nghiệm Khoa học máy tính (LCS) tại Học viện Công nghệ Massachusetts        (MIT) ở Boston. Từ đó đến nay ông là giám đốc của tập đoàn, đồng thời cũng là một nhà khoa học nghiên cứu cao cấp tại LCS (nay trở thành Phòng thí nghiệp Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo).

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]