10/08/1949: Truman ký ban hành Dự luật An ninh Quốc gia Mỹ

Print Friendly, PDF & Email

7-28-2014-7-50-58-AM

Nguồn:Truman signs National Security Bill,” History.com (truy cập ngày 09/8/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1949, Tổng thống Mỹ Harry S. Truman đã ký Dự luật An ninh Quốc gia (là bản sửa đổi Đạo luật An ninh Quốc gia 1947), từ đó lập nên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Khi Chiến tranh Lạnh dần nóng lên, Bộ Quốc phòng đã trở thành nền tảng cho những nỗ lực quân sự của Mỹ để kiềm chế sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản.

Năm 1947, Đạo luật An ninh Quốc gia đã thành lập vị trí cấp nội các tương đương Bộ trưởng Quốc phòng với nhiệm vụ giám sát một cơ quan quân sự – quốc phòng bao gồm tương đối nhiều bộ phận có tên gọi là Tổ chức Quân sự Quốc gia. Tuy nhiên, vị trí Bộ trưởng Quốc phòng này cũng chỉ là một trong số các vị trí nội các đảm trách các vấn đề quân sự, tương tự như các Bộ trưởng Lục quân, Hải quân, và Không quân trước đó. Sự phức tạp ngày một gia tăng của Chiến tranh Lạnh, một cuộc chiến mà chỉ cần đi sai một bước đi quân sự cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến hủy diệt trên quy mô toàn cầu, đã thuyết phục các quan chức Mỹ rằng Đạo luật năm 1947 cần được sửa đổi.

Đến năm 1949, Dự luật An ninh Quốc gia đã tổ chức lại cơ quan quốc phòng của chính phủ Mỹ. Dự luật 1949 đã thay thế Tổ chức Quân sự Quốc gia bằng Bộ Quốc phòng. Dự luật này cũng loại bỏ vị trí cấp nội các của các chức danh Bộ trưởng Lục quân, Hải quân, và Không quân, đặt các chức danh này làm cấp dưới của Bộ trưởng Quốc phòng. Người đầu tiên chính thức nắm giữ chức vụ này là Louis A. Johnson. Cuối cùng, Dự luật 1949 cũng thành lập vị trí Tổng Tham mưu trưởng Liên quân trong một nỗ lực chấm dứt những bất đồng nổi lên trong nội bộ Bộ Tổng tham mưu trong những năm trước đó. Thống tướng Omar Bradley, anh hùng Thế chiến II, được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đầu tiên.

Dự luật An ninh Quốc gia 1949 là kết quả của việc nhận thức được rằng bộ máy hành chính quân sự – quốc phòng của Mỹ cần hoạt động có phối hợp và hiệu quả hơn nữa, nhất là sau khi đã trải qua sự phát triển vượt bậc trong và sau Thế chiến II. Chiến tranh Lạnh là một loại chiến tranh mới và nguy hiểm đối với nước Mỹ, và công cuộc cải tổ năm 1949 là sự thừa nhận sự cần thiết của một cách tiếp cận khác đối với nền quốc phòng nước này.