08/12/1993: Tổng thống Clinton ký NAFTA thành luật

Print Friendly, PDF & Email

Clinton signs NAFTA

Nguồn:NAFTA signed into law,” History.com (truy cập ngày 07/12/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1993, Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đã được Tổng thống Bill Clinton ký thành luật. Clinton hy vọng rằng hiệp định này sẽ khuyến khích các quốc gia khác cùng hành động hướng tới một hiệp ước thương mại thế giới rộng lớn hơn.

NAFTA, một hiệp ước thương mại giữa Hoa Kỳ, Canada, và Mexico, đã loại bỏ hầu hết các thuế quan và rào cản thương mại giữa ba nước. Việc NAFTA được thông qua là một trong những chiến thắng lớn đầu tiên của Clinton với tư cách tổng thống đầu tiên thuộc Đảng Dân chủ sau 12 năm – cho dù phong trào tự do thương mại ở Bắc Mỹ ban đầu là sáng kiến của Đảng Cộng hòa.

Trong giai đoạn lập kế hoạch, NAFTA đã hứng chịu chỉ trích nặng nề của ứng cử viên tổng thống Đảng Cải cách Ross Perot, người cho rằng nếu NAFTA được thông qua thì người Mỹ sẽ phải nghe “tiếng gió hú khổng lồ” của những công ty Mỹ đang đổ dồn sang Mexico, nơi công nhân làm việc với tiền lương thấp hơn và không có các phúc lợi. Có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1994, Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ đã tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới lúc bấy giờ.

Đọc thêm: Dân chủ và thị trường: Khía cạnh kinh tế chính trị của NAFTA.

Ảnh: Tổng thống Bill Clinton ký NAFTA, 8 tháng 12 năm 1993.