30/12/1922: Liên Xô được thành lập

Print Friendly, PDF & Email

USSR

Nguồn:USSR established,” History.com (truy cập ngày 29/12/2015).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1922, tại nước Nga hậu Cách mạng tháng Mười, Liên bang các nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) đã được thành lập. Quốc gia này là một liên hiệp các quốc gia gồm các nước Nga, Belorussia (nay là Belarus), Ukraine, và Cộng hòa Liên bang Dân chủ Ngoại Kavkaz (từ 1936 tách thành các nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Gruzia, Azerbaijan, và Armenia). Đất nước cộng sản mới này là sự kế thừa của Đế quốc Nga và là nước đầu tiên trên thế giới dựa trên chủ nghĩa xã hội Marxist.

Trong cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và ba năm nội chiến diễn ra sau đó, Đảng Bolshevik dưới sự lãnh đạo của Vladimir Lenin đã thống trị các lực lượng xô viết, một liên minh công nông kêu gọi thành lập một nhà nước xã hội chủ nghĩa trong lãnh thổ Đế quốc Nga trước đây. Tại Liên Xô, mọi cấp chính quyền đều nằm trong sự kiểm soát của Đảng Cộng sản. Bộ Chính trị của Đảng, với Tổng Bí thư ngày càng quyền lực, về cơ bản là cơ quan cai trị đất nước. Ngành công nghiệp của Liên Xô thuộc sở hữu và chịu sự quản lý của nhà nước, và đất nông nghiệp được chia thành các trang trại tập thể do nhà nước điều hành.

Trong những thập niên sau khi được thành lập, Liên Xô do nước Nga thống trị đã phát triển thành một trong những quốc gia hùng mạnh và có ảnh hưởng nhất trên thế giới, và cuối cùng bao gồm 15 nước cộng hòa Xô viết, gồm Nga, Ukraine, Gruzia, Belorussia, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Latvia, Litva, và Estonia. Năm 1991, Liên Xô tan rã sau sự sụp đổ của chính quyền cộng sản.