24/04/1800: Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ được thành lập

Print Friendly, PDF & Email

The Library of Congress

Nguồn:Library of Congress established,” History.com (truy cập ngày 23/04/2016).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1800, Tổng thống John Adams đã thông qua một đạo luật để dành riêng 5.000 USD cho việc mua “những cuốn sách có thể cần thiết cho việc sử dụng của Quốc hội,” qua đó thành lập nên Thư viện Quốc hội. Những cuốn sách đầu tiên, đặt hàng từ London, đã đến nơi vào năm 1801 và được lưu trữ ở Điện Capitol, trụ sở đầu tiên của thư viện.

Danh mục thư viện đầu tiên, được lập vào tháng 4 năm 1802, liệt kê 964 đầu sách và 9 bản đồ. Mười hai năm sau, quân đội Anh xâm chiếm thành phố Washington và đốt cháy Điện Capitol, bao gồm cả Thư viện Quốc hội khi đó chứa 3.000 cuốn sách.

Cựu tổng thống Thomas Jefferson, người ủng hộ việc mở rộng thư viện trong hai nhiệm kỳ tổng thống của mình, bù đắp sự mất mát này bằng cách bán thư viện cá nhân của ông, vốn là lớn nhất và tốt nhất trong cả nước, cho Quốc hội để “bắt đầu lại” thư viện. Việc mua 6.487 cuốn sách của Jefferson được phê duyệt trong năm sau đó, và một thủ thư chuyên nghiệp, George Watterston, đã được thuê để thay thế các nhân viên Quốc hội trong việc quản lý thư viện.

Năm 1851, một đám cháy lớn thứ hai ở thư viện đã phá hủy khoảng hai phần ba trong số 55.000 cuốn sách của nó, bao gồm hai phần ba thư viện Thomas Jefferson. Quốc hội đã phản ứng nhanh chóng và hào phóng trước thảm họa, và chỉ trong vài năm phần lớn những cuốn sách bị mất đã được thay thế.

Sau nội chiến, thư viện đã được mở rộng đáng kể, và đến thế kỷ 20 Thư viện Quốc hội đã trở thành thư viện quốc gia trên thực tế của Hoa Kỳ và là một trong những thư viện lớn nhất trên thế giới. Ngày nay, thư viện, đặt trong ba tòa nhà lớn ở Washington, chứa hơn 17 triệu cuốn sách, cũng như hàng triệu bản đồ, bản thảo, hình ảnh, phim, bản ghi âm và ghi hình, bản in, và bản vẽ.

Hình: Thư viện Quốc hội năm 1902. Nguồn: Library of Congress.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]