Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn truyền hình Pháp năm 1964

Print Friendly, PDF & Email

Đây là 1 đoạn Video mà đài truyền hình Pháp phỏng vấn Bác Hồ. Bác đã trả lời 1 cách chính xác cũng như kiên quyết về tình hình lúc đó. Bác đã nói:”Dân tộc Việt Nam là môt, đất nước Việt Nam là một” để nói lên tình đoàn kết của nhân dân VN trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Và Bác cũng đã trả lời rất kiên quyết là : “Không bao giờ!!!” khi phóng viên hỏi VN có lệ thuộc vào Trung Quốc. Qua Video chúng ta cũng có thể thấy khả năng ngoại ngữ rất tốt của Bác. Bác Hồ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam.

Nguồn: Youtube