Infographic: Quá trình chuyển giao quyền lực Tổng thống

Print Friendly, PDF & Email

presidential-transition-1

Tác giả: CLB IRNews

Quá trình chuyển giao quyền lực giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng thống mới đắc cử Donald Trump sẽ diễn ra như thế nào?

presidential-transition

Nguồn: CLB IRNews, Khoa Quan hệ Quốc tế, ĐH KHXH&NV TPHCM

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]