20/02/1725: Thực dân châu Âu lột da đầu người da đỏ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: American colonists practice scalping,History.com

Biên dịch: Lê Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1725, tại các thuộc địa Mỹ, một đội vũ trang gồm những người tình nguyện tại New Hampshire đã tình cờ bắt gặp một nhóm người Mỹ bản địa và đã “lột da đầu” của 10 người trong lần đầu tiên thực dân châu Âu áp dụng tập quán này của người Mỹ bản địa. Đội quân vũ trang này đã nhận được khoản tiền thưởng 100 bảng từ chính quyền thuộc địa ở Boston cho mỗi mảnh da đầu.

Mặc dù phong tục “lột da dầu” đã từng được thực hiện ở Châu Âu và Châu Á, nó thường được gán cho các nhóm người bản địa Bắc Mỹ. Khi thực hiện lột da đầu, phần da xung quanh đỉnh đầu bị cắt và tách ra khỏi hộp sọ của kẻ thù, điều này thường gây ra cái chết. Ngoài giá trị như một chiến lợi phẩm, mảnh da đầu thường được cho là sẽ mang lại cho người sở hữu nó sức mạnh của kẻ thù đã bị lột da đầu.

Trong những cuộc chiến đầu tiên với người Mỹ bản địa, những người thực dân châu Âu ở Bắc Mỹ đã trả thù những nhóm người bản địa đối địch bằng cách áp dụng tập quán lột da đầu của chính họ. Những khoản tiền thưởng được đưa ra bởi chính quyền thuộc địa, từ đó dẫn đến sự leo thang của cuộc chiến giữa các bộ lạc cũng như nạn lột da đầu ở Bắc Mỹ.