21/08/1959: Hawaii trở thành tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Hawaii becomes 50th state, History.com

Biên dịch: Lê Hồng Loan

Vào ngày này năm 1959, nước Mỹ hiện đại tiếp nhận được ngôi sao cuối cùng của mình khi Tổng thống Dwight D. Eisenhower ký tuyên bố công nhận việc Hawaii gia nhập vào Liên bang với tư cách là tiểu bang thứ 50. Tổng thống cũng ban lệnh tạo ra một lá cờ Mỹ gồm 50 ngôi sao được sắp xếp thành các hàng so le: năm hàng sáu sao và bốn hàng năm sao. Lá cờ mới này chính thức trở thành quốc kỳ nước Mỹ vào ngày 04 tháng 07 năm 1960.

Những người định cư đầu tiên được biết đến của Quần đảo Hawaii là những người Polynesia đến đây vào thế kỷ thứ tám. Vào đầu thế kỷ 18, các thương nhân người Mỹ đã đến Hawaii để khai thác nguồn tài nguyên gỗ đàn hương của quần đảo này, vốn rất có giá trị ở Trung Quốc vào thời điểm đó.

Vào những năm 1830, ngành công nghiệp đường được đưa vào Hawaii và đến giữa thế kỷ 19 nó đã được thiết lập vững chắc. Các nhà truyền giáo và chủ đồn điền người Mỹ đã mang lại những thay đổi to lớn trong đời sống chính trị, văn hóa, kinh tế và tôn giáo của Hawaii. Năm 1840, một chế độ quân chủ lập hiến được thành lập, tước bỏ phần lớn quyền lực của vương triều Hawaii.

Năm 1893, một nhóm người nước ngoài và người trồng mía ở Mỹ được hỗ trợ bởi một sư đoàn Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã phế truất Nữ hoàng Liliuokalani, vị quân chủ cuối cùng của Hawaii. Một năm sau, nước Cộng hòa Hawaii được thành lập với tư cách là một nhà nước được bảo hộ bởi Hoa Kỳ với Sanford B. Dole, một người sinh ra ở Hawaii, làm tổng thống.

Nhiều người trong Quốc hội Mỹ đã phản đối việc sáp nhập chính thức Hawaii, và mãi đến năm 1898, sau khi căn cứ hải quân tại Trân Châu Cảng được sử dụng trong Chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha, tầm quan trọng chiến lược của Hawaii đã trở nên rõ ràng và sự sáp nhập chính thức đã được phê duyệt.

Hai năm sau, Hawaii được tổ chức thành một lãnh thổ chính thức của Hoa Kỳ. Trong Thế chiến II, Hawaii trở thành một phần vững chắc trong bản sắc dân tộc Hoa Kỳ sau cuộc tấn công bất ngờ của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng vào tháng 12 năm 1941.

Vào tháng 03 năm 1959, chính phủ Hoa Kỳ đã chấp thuận cho Hawaii trở thành một tiểu bang và vào tháng 06, người dân Hawaii đã bỏ phiếu đa số tuyệt đối để chấp nhận việc gia nhập vào Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Hai tháng sau, Hawaii chính thức trở thành tiểu bang thứ 50.