12/04/1633: Galileo bị kết tội dị giáo

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Galileo is convicted of heresy, History.com

Biên dịch: Lê Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1633,  Đức cha Vincenzo Maculano da Firenzuola, điều tra viên chính được chỉ định bởi Giáo hoàng Urban VIII, đã bắt đầu phiên thẩm vấn đối với nhà vật lý và nhà thiên văn học Galileo Galilei. Galileo được lệnh phải tự nộp mình cho Tòa án dị giáo để bắt đầu phiên tòa vì đã giữ niềm tin rằng Trái đất xoay quanh Mặt trời, điều bị Giáo hội Công giáo coi là dị giáo. Thông lệ chuẩn mực thời bấy giờ buộc bị cáo phải bị giam và bị cách ly trong suốt phiên tòa.

Đây là lần thứ hai Galileo bị xét xử vì từ chối chấp nhận quan điểm chính thống của Giáo hội rằng Trái đất là trung tâm cố định của vũ trụ: Năm 1616, ông đã bị cấm duy trì hoặc bảo vệ niềm tin này của mình. Trong cuộc thẩm vấn năm 1633, Galileo phủ nhận việc ông tin vào quan điểm của Copernicus nhưng vẫn tiếp tục viết về vấn đề này như một cách để “thảo luận”. Giáo hội đã tuyên bố rằng ý tưởng Mặt trời di chuyển quanh Trái đất là một thực tế tuyệt đối của kinh sách và không thể bị tranh cãi, bất chấp thực tế các nhà khoa học đã biết trong nhiều thế kỷ rằng Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ.

Lần này, lập luận về mặt kỹ thuật của Galileo đã không mang lại cho ông chiến thắng. Vào ngày 22 tháng 06 năm 1633, Giáo hội đã tuyên ông phạm tội dị giáo. Tòa án cấm lưu hành cuốn sách Đối thoại với Galileo Galilei và kết án tù ông. Trong khoảng thời gian ba năm, ông cũng phải đọc mỗi tuần một lần bảy đoạn kinh sám hối.

Galileo đồng ý không truyền bá lý thuyết dị giáo nữa và sống phần còn lại của cuộc đời trong tình trạng quản thúc tại gia. Phải 300 năm sau Giáo hội mới thừa nhận rằng Galileo đã đúng và xóa tội dị giáo cho ông.