07/12/1787: Delaware phê chuẩn Hiến pháp

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Delaware ratifies the Constitution, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1787, Delaware trở thành tiểu bang đầu tiên phê chuẩn Hiến pháp Hoa Kỳ, thông qua một cuộc bỏ phiếu với toàn phiếu thuận.

Sự kiện quan trọng này xảy ra đúng một năm sau khi tờ Hampshire Herald công khai một tuyên bố của Thomas Grover trong đó liệt kê các yêu cầu được đưa ra bởi những người tham gia cuộc nổi loạn do Shays lãnh đạo. Nền kinh tế hậu chiến đã khiến người nông dân ở miền tây Massachusetts và khắp 13 tiểu bang rơi vào cảnh khốn cùng. Nhiều người không thể trả nợ bằng thứ tiền giấy không còn giá trị do chính phủ các tiểu bang ban hành. Thuyền trưởng Daniel Shays, một cựu chiến binh Quân đội Lục địa, đã dẫn đầu một cuộc tấn công vào kho vũ khí liên bang ở Springfield, Massachusetts, nhằm đóng cửa các tòa án nơi các luật sư đòi nợ kiện người mắc nợ.

Các tình nguyện viên đã dập tắt cuộc nổi dậy, nhưng những người giàu có trên khắp các tiểu bang mới vô cùng lo sợ rằng cuộc nổi loạn đó có thể lặp lại. Họ càng lo ngại hơn khi các ứng viên theo tư tưởng của Shays đã thắng lớn tại cơ quan lập pháp Massachusetts trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Những cuộc nổi dậy của những người mắc nợ giống như cuộc nổi loạn của Shays là một động lực quan trọng đối với Hội nghị Lập hiến Philadelphia nhằm củng cố liên bang Hoa Kỳ. Alexander Hamilton lần đầu tiên kêu gọi các cuộc thảo luận về việc sửa đổi các Điều khoản Hợp bang trên cơ sở cải thiện các mối quan hệ kinh tế của nền cộng hòa non trẻ. Quá trình này bắt đầu một cách nhanh chóng và không đúng quy trình pháp luật. Tuyên bố của Hội nghị Lập hiến rằng Hiến pháp mới sẽ có hiệu lực sau khi chỉ cần chín tiểu bang phê chuẩn là trái với Điều khoản Hợp bang, vốn đòi hỏi sự nhất trí hoàn toàn của các tiểu bang trong việc thông qua một bản tu chính án. Các nhà soạn thảo muốn hành động nhanh chóng trước khi đất nước bị rạn nứt đến mức không thể khôi phục được.

Sự phê chuẩn của Delaware đối với bản Hiến pháp mới cho thấy rằng các tiểu bang đã thực sự sẵn sàng để xem xét một tài liệu “ngoài luật pháp” được soạn thảo theo lối cửa sau. Theo nhiều cách, quá trình phê chuẩn này là một cuộc cách mạng Mỹ lần thứ hai và cuộc bỏ phiếu đồng thuận của Delaware đã báo trước rằng cuộc cách mạng này sẽ diễn ra mà không có đổ máu.