thien nhan 2

Print Friendly, PDF & Email

Hình ảnh mắt thần trong bức hoạ Supper at Emmaus (Bữa tối tại Emmaus) của hoạ sĩ Pontormo (1525) là một bức tranh được vẽ lại nhằm che đậy một hình ảnh tam diện vốn bị cấm bởi phong trào Phản Cải cách (Counter-Reformation)