Reply To: Do Thái Vùng Đất của Sữa Và Mật Ong

#14749
TheChosenPeople
Participant

Phe Trục Tam Quốc trong Kinh Thánh
Tiên tri Isaiah 19:24-25
24. Trong ngày ấy, Do Thái sẽ liên minh với Ai Cập và Assyria.
Phe Trục Tam Quốc này sẽ là nguồn phước của nhân loại;
25. Thiên Chúa Đấng Toàn Năng sẽ ban phúc cho những dân tộc này rằng:
Phúc dân ta là Ai Cập,
Công trình của ta là dân Assyria,
và Di sản của ta là người Do Thái.