03/02/2005: Tổng Chưởng lý gốc Tây Ban Nha đầu tiên của Mỹ nhậm chức

Nguồn: Alberto Gonzales becomes first Hispanic U.S. attorney general, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 2005, Alberto Gonzales đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành Tổng Chưởng lý gốc Tây Ban Nha đầu tiên của đất nước, bất chấp những phản đối xoay quanh lịch sử lạm dụng tra tấn của ông.

Thượng viện đã phê chuẩn việc đề cử Gonzales trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 60-36, phản ánh sự chia rẽ giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ về việc liệu các chính sách chống khủng bố của chính quyền có dẫn đến việc lạm dụng tù nhân ở Iraq và nhiều nơi khác hay không. Ngay sau cuộc bỏ phiếu của Thượng viện, Phó Tổng thống Dick Cheney đã tổ chức lễ nhậm chức Tổng Chưởng lý cho Gonzales trong một buổi lễ nhỏ tại Phòng Roosevelt ở Nhà Trắng. Tổng thống Bush, khi đó đang đi công tác, đã gọi điện chúc mừng ông. Continue reading “03/02/2005: Tổng Chưởng lý gốc Tây Ban Nha đầu tiên của Mỹ nhậm chức”