12/10/2000: Tàu USS Cole bị khủng bố tấn công

Nguồn: USS Cole attacked by terrorists, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 2000, lúc 12:15 chiều theo giờ địa phương, một chiếc xuồng cao su có động cơ chở đầy chất nổ đã xé toạc một lỗ có kích thước khoảng 4 m2 ở mạn trái của USS Cole, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiếp nhiên liệu tại Aden, Yemen. 17 thủy thủ đã thiệt mạng và 38 người khác bị thương trong vụ tấn công được thực hiện bởi hai kẻ khủng bố liều chết được cho là thành viên của mạng lưới khủng bố al Qaeda của Osama bin Laden, đang sống lưu vong ở Ả Rập Saudi. Continue reading “12/10/2000: Tàu USS Cole bị khủng bố tấn công”