Tag Archives: Andrew Papachristos

#26 – Thế giới băng đảng

Nguồn: Andrew V. Papachristos[1] (2005). “Gang World”, Foreign Policy, No. 147 (Mar. – Apr.), pp. 48-55. Biên dịch: Nguyễn Thị Nghĩa | Hiệu đính: Hoàng Thân Anh Tuấn Số lượng các băng nhóm đường phố đang tăng nhanh một cách … Continue reading

Posted in Biên dịch, Các vấn đề toàn cầu | Tagged , , , , | 3 Comments