Tag Archives: Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2018 và Kêu gọi tài trợ năm 2019

Download toàn văn báo cáo (PDF) tại đây: Du an Nghiencuuquocte-Annual report 2018 II. Hoạt động năm 2018 Trong năm 2018, Dự án xuất bản tổng cộng 690 bài, đạt trung bình gần 2 bài mỗi ngày. Con số này giảm … Continue reading

Posted in Bình luận | Tagged | Leave a comment

Báo cáo thường niên 2017 và Kêu gọi tài trợ năm 2018

Download toàn văn báo cáo (PDF) tại đây: Du an Nghiencuuquocte-Annual report 2017 II. Hoạt động năm 2017 Trong năm 2017, Dự án xuất bản tổng cộng 754 bài, đạt trung bình hơn 2 bài mỗi ngày. Con số này giảm … Continue reading

Posted in Bình luận | Tagged | 2 Comments

Báo cáo thường niên 2016

I. Giới thiệu Dự án Nghiên cứu Quốc tế 1. Sứ mệnh Ra đời ngày 9/5/2013, Dự án Nghiên cứu Quốc tế (nghiencuuquocte.org) là một dự án phi chính trị, phi lợi nhuận nhằm mục đích phát triển nguồn học liệu chuyên … Continue reading

Posted in Bình luận | Tagged | Leave a comment

Báo cáo thường niên 2015

I. Giới thiệu Dự án Nghiencuuquocte.net 1. Sứ mệnh Ra đời ngày 9/5/2013, Nghiencuuquocte.net là một dự án phi chính trị, phi lợi nhuận nhằm mục đích phát triển nguồn học liệu chuyên  ngành nghiên cứu quốc tế bằng tiếng Việt và … Continue reading

Posted in Bình luận | Tagged | Leave a comment