Tag Archives: Charles IX

24/08/1572: Cuộc tàn sát ngày Thánh Bartholomew

Nguồn: Saint Bartholomew’s Day Massacre, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1572, vua Charles IX của Pháp, dưới sự ảnh hưởng của mẹ, Thái hậu Catherine de Medici, đã ra lệnh ám sát các nhà … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment