Tag Archives: chiến tranh

#72 – Phê bình lý thuyết chiến tranh đánh lạc hướng

Nguồn: Jack S. Levy, “The Diversionary Theory of War” (Chapter 11), in Manus I. Midlarsky (ed.), Handbook of War Studies (Boston: Unwin Hyman, 1989), pp. 259-288. Biên dịch: Lê Thùy Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Việc giới tinh … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Lý thuyết QHQT, Phân tích CSĐN | Tagged , , , , | 1 Comment

#58 – Dân chủ có đem lại hòa bình hay không?

Nguồn: James Lee Ray (1998). “Does Democracy Cause Peace?” Annual Review of Political Science, No.1, pp. 27-46. Biên dịch: Trần Tường Vy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Tóm tắt Quan điểm cho rằng các quốc gia theo chế độ … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , , | 1 Comment

#32 – Chiến tranh là một công cụ của chính sách

Nguồn: Carl von Clausewitz (2007). “War is an Instrument of Policy”, in C. v. Clausewitz, On War, translated by Michael Howard & Peter Paret (Oxford: Oxford University Press), pp. 252-258. Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Hiệu đính: Lê Hồng … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Chính trị quốc tế, Kinh điển, Phân tích CSĐN, Quân sự - Chiến lược | Tagged , , , , | 2 Comments