Tag Archives: chính sách đối ngoại Trung Quốc

Di sản của vụ Thảm sát Thiên An Môn

Nguồn: Johan Lagerkvist, “The Legacy of Tiananmen Square“, Yale Global, 03/06/2014. Biên dịch: Nguyễn Tiến Chương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Trong tuần này vào hai mươi lăm năm trước đây, những cảnh tượng hãi hùng đã diễn ra tại … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử, Trung Quốc | Tagged , , , | Leave a comment

#63 – Đối phó với một Trung Quốc mâu thuẫn

Nguồn: David Shambaugh (2011). “Coping with a Conflicted China”, The Washington Quarterly, 34:1, pp. 7-27.>>PDF Biên dịch: Hồ Lê Trung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Những năm 2009-2010 sẽ được ghi nhớ là những năm Trung Quốc trở nên … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Biên dịch, Hoa Kỳ, Trung Quốc | Tagged , , , , | 4 Comments