Tag Archives: International Relations of Asia

#137 – Tiến trình phát triển hệ thống quốc tế ở Châu Á: Ba cuộc chuyển đổi

Nguồn: Samuel Kim (2008). “The Evolving Asian System: Three Transformations”, in David Shambaugh & Michael Yahuda (eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers), pp. 35-56. Biên dịch: Nguyễn Thị Nhung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Biên dịch, Chính trị quốc tế, Lịch sử, Trung Quốc | Tagged , , , , | Leave a comment

#107 – ASEAN và chủ nghĩa đa phương khu vực mới

Nguồn: Sheldon W. Simon (2008). “ASEAN and the New Regional Multilateralism: The Long and Bumpy Road to Community”, in David Shambaugh & Michael Yahuda (eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers), pp. 195-214. Biên dịch: Đinh Nguyễn Lan Hương | … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, ASEAN, Biên dịch, Tranh chấp Biển Đông | Tagged , , , | Leave a comment

#45 – Vai trò của Trung Quốc ở Châu Á

Nguồn: Philip C. Saunders (2008). “China’s Role in Asia”, in David Shambaugh & Michael Yahuda (eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers), pp. 127-149.>>PDF Biên dịch: Hoàng Thu Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Sau nhiều thập kỉ … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Biên dịch, Chính trị quốc tế, Trung Quốc | Tagged , , , | 2 Comments

#20 – Nhật Bản trong lòng Châu Á

Nguồn: Green, Michael (2008). “Japan in Asia”, in David Shambaugh & Michael Yahuda (eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers), pp. 170-191. Biên dịch: Đinh Nguyễn Lan Hương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Trong bài luận vào cuối … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Biên dịch, Chính trị quốc tế, Nhật Bản | Tagged , , , , , | Leave a comment

#9 – Các quan điểm lý thuyết về quan hệ quốc tế ở Châu Á

Nguồn: Acharya, Amitav. “Theoretical Perspectives on International Relations in Asia”, in David Shambaugh & Michael Yahuda (eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2008), pp. 57-82. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Bất kì … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, ASEAN, Biên dịch, Chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , | Leave a comment