Tag Archives: John Sidel

Cái chết yểu của liên minh giữa chủ nghĩa cộng sản và Hồi giáo

Nguồn: John T. Sidel, “What Killed the Promise of Muslim Communism?”, The New York Times, 09/10/2017 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Một thời gian ngắn sau cuộc nổi dậy của những người Bolshevik năm 1917, người ta đã tưởng … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử, Tôn giáo | Tagged , , , , , | Leave a comment