Tag Archives: Nguyễn Hoàng Hà

Nobel Kinh tế 2015 Angus Deaton: Thân thế và sự nghiệp

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà Thân thế Angus Steward Deaton sinh ngày 19 tháng 10 năm 1945 tại Edinburgh (Scotland) trong một gia đình lao động. Bố của ông là Leslie Harold Deaton được sinh trưởng trong gia đình có … Continue reading

Posted in Lịch sử kinh tế, Nhân vật | Tagged , | Leave a comment

William Phillips: Cha đẻ của Đường cong Phillips

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà Thân thế William Phillips tên đầy đủ là Alban William Housego, còn được gọi là Bill Phillips, hay A. W. Phillips, nhưng ông thường được nhắc đến với tên William Phillips gắn với việc nổi … Continue reading

Posted in Lịch sử kinh tế, Nhân vật | Tagged , | Leave a comment

János Kornai: Người phê phán nền kinh tế kế hoạch

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà Sinh ngày 21/01/1928 tại thủ đô Budapest của đất nước Hungary, Janos Kornai nổi tiếng là một nhà kinh tế học có những phân tích, đánh giá, và nhận định sâu sắc mang tính phê … Continue reading

Posted in Lịch sử kinh tế, Nhân vật | Tagged , | Leave a comment

#80 – Bước ngoặt trong kinh tế học thế kỷ 20

Nguồn: Mark Skousen (2007). “A Turning Point in Twentieth-Century Economics” in M. Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 163-190. Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà Bài liên quan: … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , | 4 Comments

#44 – John Maynard Keynes: Chủ nghĩa tư bản đối mặt với thách thức lớn nhất của nó

Nguồn: Mark Skousen (2007). “John Maynard Keynes: Capitalism Faces Its Greatest Challenge”, in M. Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 133-162. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà Tôi … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , | 5 Comments

#25- Tuyên ngôn của Adam Smith về cuộc cách mạng kinh tế năm 1776

Nguồn: Mark Skousen (2007). “Adam Smith Declares an Economic Revolution in 1776” (Chapter 1), in Mark Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 3-45. Biên dịch & Hiệu đính: … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , | 6 Comments