Tag Archives: Oliver Cromwell

30/01/1649: Vua Charles I bị hành quyết vì tội phản quốc

Nguồn: King Charles I executed for treason, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1649, tại Luân Đôn, vua Charles I đã bị chặt đầu vì tội phản quốc. Charles … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

25/05/1660: Trung hưng nền quân chủ Anh

Nguồn: The English Restoration, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1660, theo lời mời của các lãnh đạo Khối Thịnh vượng chung, Charles II, vị vua lưu vong của nước Anh, đã trở về Dover … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment