Tag Archives: phát xít Đức

26/01/1945: Liên Xô giải phóng Auschwitz

Nguồn: Soviets liberate Auschwitz, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1945, quân Liên Xô đã tiến tới Auschwitz, Ba Lan, và giải phóng những người còn sống sót trong các trại tập trung. Họ cũng … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment

21/11/1941: Đức Quốc xã bắt tù binh xây dựng Berlin mới

Nguồn: Nazi chief architect requests POWs to labor for a new Berlin, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1941, Albert Speer, Kiến trúc sư trưởng của Adolf Hitler và Bộ trưởng Khí tài và Vũ … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

16/11/1945: Các nhà khoa học Đức bị bắt đưa sang Mỹ

Nguồn: German scientists brought to United States to work on rocket technology, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1945, trong một động thái gây nhiều tranh cãi, các tàu Mỹ đã đưa 88 nhà khoa … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment