Tag Archives: Séc

Ảnh hưởng của sự chia tách Tiệp Khắc

Nguồn: The impact of Czechoslovakia’s split, The Economist, 04/01/2018 Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Một phần tư thế kỷ trước, khi sự chú ý của quốc tế tập trung vào cuộc xung đột … Continue reading

Posted in Hỏi-Đáp | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment