Tag Archives: Stanford Cripps

22/03/1942: Cripps và Gandhi gặp nhau

Nguồn: Cripps and Gandhi meet, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1942, chính khách người Anh, Sir Stanford Cripps, đã đến Ấn Độ để đàm phán với Mohandas Gandhi về nền độc lập của Ấn … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment