Tag Archives: William Booth

05/07/1865: Cứu Thế Quân được thành lập

Nguồn: Salvation Army founded, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1865, tại East End, London, nhà truyền giáo Tin lành (revivalist) William Booth và vợ ông, Catherine, đã thành lập Hiệp hội Phục hưng Cơ … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment