21/09/1949: Mao Trạch Đông thành lập chính phủ Trung Quốc mới

Print Friendly, PDF & Email

PRCFounding

Nguồn:Mao Zedong outlines the new Chinese government,” History.com (truy cập ngày 20/9/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1949, trong lễ khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh, Mao Trạch Đông tuyên bố chính phủ Trung Quốc mới sẽ “được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.”

Hội nghị Hiệp thương tháng 9 năm 1949 tại Bắc Kinh vừa là một lễ kỷ niệm chiến thắng của phe cộng sản trong cuộc nội chiến trường kỳ chống lại các lực lượng Quốc Dân Đảng, vừa là sự ra mắt của chế độ cộng sản đã cai trị Trung Quốc kể từ đó tới nay. Mao và những người cộng sản ủng hộ ông đã chiến đấu chống lại cái mà họ cho là một chính phủ Quốc Dân mục ruỗng và suy đồi ở Trung Quốc kể từ những năm 1920.

Bất chấp sự hỗ trợ to lớn của Mỹ dành cho chính quyền Quốc Dân, các lực lượng của Mao đã giành chiến thắng năm 1949 và khiến chính phủ Quốc Dân Đảng phải chạy ra đảo Đài Loan. Tháng 9, với màn đại bác và cờ hoa chào mừng, Mao tuyên bố sự chiến thắng của chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc và tuyên thệ sẽ thiết lập các khuôn khổ hiến pháp và chính quyền để bảo vệ “cuộc cách mạng của nhân dân.”

Trong bản dự thảo thành lập các ủy ban và các cơ quan khác nhau dưới chế độ mới, Mao tuyên bố rằng “Hệ thống nhà nước Chuyên chính Dân chủ Nhân dân của chúng ta là vũ khí mạnh mẽ để bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân và chống lại âm mưu của các thế lực thù địch trong nước và ngoài nước đang lăm le trở lại. Chúng ta phải nắm chắc thứ vũ khí này.”

Ông còn lên án những người phản đối chính quyền cộng sản là “bè lũ phản động đế quốc và trong nước.” Trong tương lai, Trung Quốc sẽ làm bạn với “Liên Xô và các nhà nước dân chủ mới (tức các nước cộng sản Đông Âu – ND).” Mao cũng tuyên bố rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ giúp chấm dứt một đất nước Trung Quốc kém phát triển. “Kỷ nguyên Trung Quốc bị coi là kém văn minh giờ đã qua. Chúng ta sẽ nổi lên trên thế giới như một dân tộc văn minh rực rỡ.”

Ngày mùng 1 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức được tuyên bố thành lập, với lãnh tụ là Mao Trạch Đông. Ông tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến khi qua đời năm 1976. Ngày 21 tháng 9 cũng được ghi nhận là ngày thành lập Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.