Biểu tượng đồng đô-la Mỹ có từ đâu?

Print Friendly, PDF & Email

2015-10-14-1

Nguồn: “Where did the dollar sign come from?”, History.com (truy cập ngày 14/10/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hoàng Giang

Không ai biết chắc chắn biểu tượng đồng đô-la Mỹ ($) có từ đâu, và đã có nhiều giả thuyết được đưa ra trong một thời gian dài. Lời lý giải được chấp nhận rộng rãi nhất, theo Cục Khắc và In ấn Hoa Kỳ, là biểu tượng này bắt nguồn từ đồng pê-sô Tây Ban Nha, vốn được dùng làm đơn vị đo lường giá trị cơ bản ở các thuộc địa Bắc Mỹ vào cuối những năm 1700. Những tài liệu viết tay có từ thời đó cho thấy đồng pê-sô – tên đầy đủ là “peso de ocho reales” hay “đồng tám real” ở Bắc Mỹ – được viết tắt là PS. Người ta tin rằng dần dần chữ PS đã được viết quen tay với chữ S nằm trên chữ P, tạo thành hình gần giống biểu tượng $. Biểu tượng $ xuất hiện lần đầu trên văn bản từ sau năm 1800, và đã được sử dụng rộng rãi khi tờ tiền giấy đô-la Mỹ đầu tiên được ban hành năm 1875.

Mặc dù lý thuyết PS ngày nay đã được chấp nhận rộng rãi, song cũng đã có nhiều cách lý giải khác về việc biểu tượng nổi tiếng này đã ra đời như thế nào. Một trong những cách lý giải nổi tiếng nhất là của triết gia theo chủ nghĩa tự do và nhà văn Ayn Rand, người đã dành một chương trong cuốn tiểu thuyết của bà xuất bản năm 1957 “Atlas Shrugged” (tạm dịch: “Người khổng lồ nhún vai”) về biểu tượng đô-la, cho rằng đó không chỉ là biểu tượng của đồng tiền Hoa Kỳ, mà còn tượng trưng cho sự tự do kinh tế của nước này.

Theo Rand, biểu tượng đô-la (phải có hai nét gạch thẳng chứ không phải chỉ một) có từ tên viết tắt của Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ (United States): Chữ U in hoa chồng lên chữ S in hoa, nhưng bỏ đi phần đáy của chữ U. Tuy nhiên, không có tài liệu nào chứng minh được cho giả thuyết này, và rõ ràng là biểu tượng đô-la đã được sử dụng từ trước khi Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ được thành lập.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”620″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]