21/06/1813: Pháp bị đánh bại trong Chiến tranh Bán đảo

Print Friendly, PDF & Email

vitoria-2

Nguồn: French defeated in Spain”, History.com (truy cập ngày 19/06/2016)

Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân

Tại Vitoria, Tây Ban Nha, một lực lượng liên minh lớn giữa Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha dưới quyền chỉ huy của tướng Anh Arthur Wellesley đã đánh bại quân Pháp, qua đó chấm dứt cuộc Chiến tranh Bán đảo trên thực tế.

Vào ngày 16 tháng 2 năm 1808, viện cớ gửi quân sang tiếp viện cho quân Pháp đang chiếm đóng Bồ Đào Nha, Napoleon Bonaparte đã tiến hành xâm lược Tây Ban Nha. Từ đó bắt đầu cuộc Chiến tranh Bán đảo, một giai đoạn quan trọng trong các cuộc chiến tranh của Napoleon giữa Pháp và nhiều nước châu Âu kéo dài từ năm 1792 đến năm 1815.

Trong vài tuần đầu tiên sau cuộc xâm lược Tây Ban Nha năm 1808, các lực lượng Pháp đã chiếm được Pamplona và Barcelona, và vào ngày 19 tháng 3 đã buộc vua Charles IV của Tây Ban Nha phải thoái vị. Bốn ngày sau đó, người Pháp tiến vào Madrid dưới quyền tướng Joachim Murat. Vào đầu tháng 5 năm đó, Madrid đã khởi nghĩa, và vào ngày 15/6, anh trai của Napoleon là Joseph đã được tuyên bố là nhà vua mới của Tây Ban Nha. Điều này đã dẫn đến một cuộc tổng nổi dậy chống Pháp trên toàn Bán đảo Iberia.

Vào tháng 8, một lực lượng viễn chinh Anh dưới quyền tướng Arthur Wellesley, sau này là Công tước xứ Wellington, đã đổ bộ lên bờ biển Bồ Đào Nha để đánh đuổi quân Pháp ra khỏi Bán đảo Iberia. Đến giữa năm 1809, quân Pháp đã bị đẩy ra khỏi Bồ Đào Nha, nhưng vẫn giữ vững Tây Ban Nha. Sau đó bắt đầu một chuỗi dài các chiến dịch “mèo vờn chuột” giữa quân Pháp và quân Anh tại Tây Ban Nha, nơi quân Anh được hỗ trợ bởi các nhóm du kích bản địa.

Cuối cùng, vào ngày 21 tháng 6 năm 1813, 80.000 quân liên minh dưới quyền tướng Wellesley đã đánh bại đội quân 66.000 người của Joseph Bonaparte và Nguyên soái Jourdan tại Vitoria, nằm cách Madrid 175 dặm về phía đông bắc. Đến tháng 10, Bán đảo Iberia đã được giải phóng, và Wellesley đã phát động một cuộc tấn công vào nước Pháp. Lực lượng liên minh đã tiến sâu vào nước Pháp tới tận Toulouse khi tin tức về việc Napoleon thoái vị đến được tai họ vào tháng 4 năm 1814, qua đó chính thức kết thúc cuộc Chiến tranh Bán đảo.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]