15/11/1777: Các Điều khoản Hợp bang được thông qua

Print Friendly, PDF & Email

15

Nguồn: Articles of Confederation adopted, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1777, sau 16 tháng tranh luận, Quốc hội Lục địa, nhóm họp tại thủ đô tạm thời – York, Pennsylvania, đã đồng ý thông qua Các điều khoản Hợp bang. Nhưng phải đến ngày 01/03/1781, Maryland – bang cuối cùng trong 13 bang thuộc địa – mới hoàn tất phê chuẩn văn bản thỏa thuận.

Năm 1777, các nhà lãnh đạo ái quốc, trước sự đàn áp của người Anh, bất đắc dĩ đã phải thành lập một chính phủ có quyền lực cao hơn các bang độc lập để điều hành công việc của đất nước. Các điều khoản Hợp bang, khi ấy thực ra chỉ tạo ra một liên bang lỏng lẻo từ các bang của Mỹ. Quốc Hội chỉ có một viện duy nhất, mỗi tiểu bang có một phiếu biểu quyết, và một người sẽ được bầu làm chủ tịch Quốc Hội.

Dù Quốc Hội lúc đó không có quyền đánh thuế, nhưng họ đã có quyền hoạt động đối ngoại, có thể tập hợp một quân đội quốc gia, cũng như tuyên bố chiến tranh và hòa bình. Các Tu chính án nhằm sửa đổi Các điều khoản Hợp bang cần phải được toàn bộ 13 tiểu bang chấp thuận. Vào ngày 02/03/1781, sau sự phê chuẩn chính thức của tiểu bang thứ 13, Các điều khoản Hợp bang trở thành đạo luật cơ bản của cả đất nước.

Chưa tới năm năm sau khi Các điều khoản Hợp bang được phê chuẩn, các nhà lãnh đạo nước Mỹ đã sớm nhận ra rằng hệ thống này là không đủ để điều hành đất nước, và do đó, họ đã lật đổ chính quyền thứ hai của mình một cách hòa bình chỉ sau hơn 20 năm. Sự khác biệt giữa việc tập hợp các tiểu bang có chủ quyền thành một hợp bang và xây dựng một chính quyền liên bang của một nước có chủ quyền đã trở thành trung tâm của nhiều cuộc tranh luận, khi người Mỹ quyết định điều gì là cần thiết để dựng nên một chính phủ mới.

Năm 1787, một nhóm lập hiến đã bí mật gặp nhau trong cái nóng mùa hè của Philadelphia để thành lập ra chính phủ mới. Vào ngày 04/03/1789, Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ hiện đại được thành lập khi Hiến pháp Mỹ chính thức thay thế Các điều khoản Hợp bang

Trong giai đoạn 1776 – 1789, người Mỹ đã chuyển từ sống dưới sự cai trị của một vị vua sang sống trong các tiểu bang có chủ quyền, rồi trở thành một dân tộc có chủ quyền. Chính biến đổi này đã định hình cái gọi là Cách mạng Mỹ.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]