Infographic: Thể chế chính trị các nước ASEAN (P2)

Print Friendly, PDF & Email

Tác giả: Ngọc Lan & Thục Trâm

Các quốc gia theo chế độ cộng hòa thuộc khối ASEAN có cấu hình quyền lực chính trị như thế nào?

(Vui lòng click vào hình để xem hình ở độ phân giải lớn hơn)

Nguồn: CLB IRNews, Đại học KHXH&NV TPHCM

Xem thêm: Infographic: Thể chế chính trị các nước ASEAN (P1)

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]