Infographic: Thể chế chính trị các nước ASEAN (P1)

Print Friendly, PDF & Email

Tác giả: Thuỳ Dương & Thục Trâm

Các quốc gia quân chủ thuộc khối ASEAN có cấu hình quyền lực chính trị như thế nào?

(Vui lòng click vào hình để xem hình ở độ phân giải lớn hơn)

Nguồn: Câu lạc bộ IRNews, Khoa QHQT, ĐHKHXH&NV TPHCM

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]