02/09/1862: McClellan được khôi phục toàn quyền chỉ huy

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: McClellan is restored to full command, History.com

Biên dịch: Lê Hồng Loan

Vào ngày này năm 1862, Tổng thống Abraham Lincoln đã phải miễn cưỡng khôi phục toàn quyền chỉ huy cho Tướng George B. McClellan của Liên minh miền Bắc sau thất bại thảm họa của Tướng John Pope trong Trận Bull Run thứ hai tại Virginia vào ngày 29 và 30 tháng 08. McClellan, chỉ huy của Quân đoàn Potomac, đã phải chứng kiến phần lớn đội quân của ông bị điều chuyển đến Quân đoàn Virginia của Pope sau thất bại của ông trong việc chiếm đóng Richmond, Virginia, trong Trận chiến Bảy ngày vào tháng 06 năm 1862.

Pope, người đã có cơ hội để chứng minh khả năng lãnh đạo của mình trong Trận Bull Run thứ hai chống lại Tướng Robert E. Lee của Hợp bang miền Nam, đã thất bại thảm hại và phải rút lui về Washington, DC. Ông đã không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ McClellan, người đóng quân gần đó tại Alexandria, Virginia, và từ chối tới tiếp viện cho Pope. Sau một mùa hè thất bại, các lực lượng của Liên minh miền Bắc ở phía đông lâm vào tình trạng rất cần lên giây cót tinh thần.

Mặc dù McClellan chịu trách nhiệm một  phần cho những tổn thất này, Lincoln cảm thấy ông là vị tướng tốt nhất hiện có để vực dậy tinh thần đang chùng xuống của những người lính mặc quân phục xanh. Vị tổng thống công nhận tài năng của McClellan trong việc chuẩn bị tinh thần chiến đấu cho quân đội ngay cả khi ông đã chứng tỏ là một vị chỉ huy kém trên chiến trường. Lincoln đã viết cho thư ký của mình, John Hay, rằng: “Chúng ta phải sử dụng các công cụ mà chúng ta có. Không có bất cứ ai trong Quân đội có thể điều động quân lính cho các công sự và đưa đội quân này vào hàng ngũ giỏi như ông ta. Dù ông ta không thể tự mình chiến đấu, ông ta lại xuất sắc trong việc khiến những người khác sẵn sàng chiến đấu.”

Liên minh miền Bắc không có nhiều thời gian để lãng phí sau Trận Bull Run thứ hai. Quân đội của tướng Lee đã ẩn náu cách Washington chỉ 25 dặm, và đã cố gắng để cắt đứt các đợt rút lui của quân đội Liên minh miền Bắc tại Chantilly, Virginia, vào ngày 01 tháng 09. Ngay cả khi Lincoln khôi phục quyền chỉ huy cho McClellan, quân đội Hợp bang miền Nam đã bắt đầu di chuyển về phía bắc. McClellan đã nhanh chóng lên đường để truy đuổi quân đội của tướng Lee.