06/07/1976: Học viện Hải quân Hoa Kỳ nhận học viên nữ đầu tiên

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Women inducted into U.S. Naval Academy for the first time, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1976, tại Annapolis, Maryland, Học viện Hải quân Hoa Kỳ đã nhận các học viên nữ lần đầu tiên trong lịch sử với lễ ra mắt 81 nữ sinh hải quân. Tháng 05/1980, Elizabeth Anne Rowe đã trở thành học viên nữ đầu tiên của khóa tốt nghiệp. Bốn năm sau, Kristine Holderied cũng trở thành nữ học viên đầu tiên tốt nghiệp thủ khoa một khóa.

Học viện Hải quân Hoa Kỳ (Naval Academy) bắt đầu mở cửa vào tháng 10/1845 tại Annapolis, với 50 học viên và bảy giáo sư. Được gọi là Trường Hải quân (Naval School) cho tới năm 1850, chương trình giảng dạy tại đây bao gồm toán học, hoa tiêu hàng hải, bắn súng, lái tàu hơi nước, hóa học, tiếng Anh, triết học tự nhiên và tiếng Pháp. Trường Hải quân chính thức trở thành Học viện Hải quân Hoa Kỳ vào năm 1850, và một chương trình giảng dạy mới đã được áp dụng, trong đó yêu cầu học viên phải học tại Học viện trong bốn năm và trải qua đào tạo trên tàu vào mỗi mùa hè. Đây là chương trình cơ bản vẫn được duy trì ở học viện cho đến ngày nay.