04/09/1969: Đài phát thanh Hà Nội đưa tin Hồ Chí Minh qua đời

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Radio Hanoi announces the death of Ho Chi Minh, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1969, Đài phát thanh Hà Nội đã đưa tin Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua đời trước đó hai ngày, tuyên bố rằng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự ở miền Nam trong ba ngày nhằm để tang Bác.

Hồ Chí Minh là lãnh tụ tinh thần của những người cộng sản ở Việt Nam kể từ những ngày đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp và sau đó là chống Mỹ và các đồng minh ở Sài Gòn. Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và một phái đoàn từ Trung Quốc đã hội đàm với Bí thư thứ nhất Lê Duẩn cùng các thành viên khác của Bộ Chính trị Bắc Việt. Phía Trung Quốc đảm bảo với Bắc Việt sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến chống Mỹ – một sự hỗ trợ hoàn toàn cần thiết nếu Bắc Việt muốn tiếp tục chiến tranh.

Nhiều người Mỹ hy vọng sự qua đời của Hồ Chí Minh sẽ mang lại một cơ hội mới để đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng cho cuộc chiến ở Việt Nam, nhưng điều đó đã không thành hiện thực.