28/06/1969: Bạo loạn Stonewall bắt đầu

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: The Stonewall Riots begins, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1969, khoảng 3 giờ sáng, cảnh sát đã tiến hành đột kích vào Stonewall Inn — một câu lạc bộ đồng tính nằm trên Phố Christopher của Thành phố New York. Cuộc đột kích dần biến thành bạo lực khi khách hàng và người dân địa phương ủng hộ cộng đồng người đồng tính đã bắt đầu nổi loạn chống lại cảnh sát.

Dù cuộc đột kích của cảnh sát là hợp pháp vì câu lạc bộ này đang phục vụ rượu mà không có giấy phép kinh doanh, cùng với nhiều hành vi vi phạm khác, cộng đồng người đồng tính tại New York đã quá mệt mỏi khi sở cảnh sát liên tục nhắm vào các câu lạc bộ đồng tính, nhiều trong số đó đã bị đóng cửa.

Ngay sau đó, đám đông bắt đầu ném chai lọ vào cảnh sát. Người biểu tình tràn sang các đường phố lân cận, và trật tự đã không được phục hồi mãi cho đến khi cảnh sát chống bạo động của New York được triển khai.

Bạo loạn Stonewall, theo sau là một vài ngày biểu tình ở New York, đã trở thành động lực cho việc thành lập Mặt trận Giải phóng Người Đồng tính (Gay Liberation Front) cũng như các tổ chức dân quyền khác dành cho người đồng tính nam, đồng tính nữ và song tính. Sự kiện này cũng được nhiều người coi là cuộc biểu tình lớn đầu tiên trong lịch sử để đòi quyền bình đẳng cho người đồng tính.