28/04/1969: Tổng thống Pháp Charles de Gaulle từ chức

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: De Gaulle resigns as leader of France, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1969, sau khi các đề xuất của ông nhằm cải cách hiến pháp gặp thất bại trong một cuộc trưng cầu dân ý quốc gia, Charles de Gaulle đã từ chức Tổng thống Pháp.

Là một cựu binh Thế chiến I, de Gaulle đã thất bại trong việc đề xuất hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Pháp giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến. Sau khi Henri Pétain và các nhà lãnh đạo Pháp khác ký hiệp định đình chiến với Đức Quốc Xã vào tháng 06/1940, ông trốn sang London, thành lập Lực lượng Nước Pháp Tự do (Free French Forces) và tập hợp các thuộc địa của Pháp tham gia hàng ngũ Đồng minh.

Quân của ông đã chiến đấu thành công ở Bắc Phi, và vào tháng 06/1944, ông được chỉ định là người đứng đầu chính phủ Pháp lưu vong. Ngày 26/08, khi quân Đồng minh tiến vào Pháp, de Gaulle cũng trở về Paris trong chiến thắng. Ba tháng sau, ông được nhất trí bầu làm Tổng thống lâm thời.

Nhưng ông đã sớm từ chức vào tháng 01/1945, tuyên bố rằng mình không được trao đủ quyền lực để điều hành đất nước. Sau đó, ông thành lập một đảng chính trị mới với các thành công khiêm tốn trong bầu cử, và tới năm 1953 thì nghỉ hưu. Tuy nhiên, năm năm sau đó, một cuộc nổi dậy của quân đội và người dân Algeria đã tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị ở Pháp, và ông được kêu gọi quay lại lãnh đạo quốc gia. Một hiến pháp mới đã được thông qua, và vào cuối tháng 12, ông được bầu làm Tổng thống nền Cộng hòa thứ Năm.

Trong thập niên tiếp theo, Tổng thống de Gaulle đã trao độc lập cho Algeria và cố gắng khôi phục tầm vóc quốc tế trước đây của nước Pháp bằng cách rút khỏi liên minh NATO do Mỹ thống trị và thúc đẩy phát triển vũ khí nguyên tử.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình của sinh viên và đình công của công nhân trong năm 1968 đã khiến sự ủng hộ dành cho ông bị suy giảm, và vào năm 1969, các đề xuất cải cách hiến pháp của ông đã bị bác bỏ trong một cuộc bỏ phiếu quốc gia. Ngày 28/04/1969, Charles de Gaulle, 79 tuổi, đã quyết định nghỉ hưu vĩnh viễn. Ông qua đời một năm sau đó.