Tóm lược nội dung “Nghị quyết lịch sử” lần thứ 3 của Trung ương ĐCSTQ (P6)

Print Friendly, PDF & Email

Lược dịch: Nguyễn Hải Hoành

(2) Trên mặt quản lý Đảng một cách toàn diện nghiêm minh

Sau cải cách mở cửa, Đảng kiên trì yêu cầu Đảng phải quản lý Đảng, phải điều hành Đảng nghiêm ngặt, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng để đạt được những kết quả rõ rệt. Đồng thời, do một thời gian xuất hiện vấn đề quản lý Đảng lỏng lẻo, kém nghiêm minh, một số đảng viên, cán bộ xuất hiện khủng hoảng nghiêm trọng về niềm tin chính trị, tác phong chọn người dùng người ở một số địa phương, ban ngành tỏ ra không đúng đắn, tệ nạn hình thức chủ nghĩa, quan liêu, hưởng lạc, xa hoa lãng phí tràn lan khắp nơi, phổ biến tồn tại tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền. Đặc biệt là có hiện tượng chỉ chọn người thân, bài xích người không cùng phe cánh, có hiện tượng kéo bè kết cánh, có hiện tượng vu cáo nặc danh, tung tin đồn nhảm, có hiện tượng mua chuộc lòng người và lôi kéo phiếu bầu, có hiện tượng hứa hẹn cho chức tước, ban phát bổng lộc, có hiện tượng cố chấp không nghe lời người khác, ngoài mặt ủng hộ, trong lòng chống đối, có hiện tượng bộ máy cồng kềnh khó điều hành, bậy bạ bàn chuyện của Trung ương, đan xen vấn đề chính trị với vấn đề kinh tế, mức độ tham nhũng nhìn thấy mà giật mình. Vấn đề “Bảy hiện tượng” này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Đảng, làm tổn hại nghiêm trọng mối quan hệ giữa Đảng và cán bộ với quần chúng, gây bất bình, phẫn nộ mạnh mẽ trong đông đảo đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân. Đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng, dụng cụ rèn sắt phải cứng hơn sắt, để làm tốt công việc của Trung Quốc, điều quan trọng là ở Đảng, là ở chỗ Đảng phải quản lý Đảng, toàn diện quản lý chặt chẽ Đảng. Cần phải lấy việc tăng cường xây dựng năng lực quản trị lâu dài chính quyền, việc xây dựng tính tiên tiến và tính trong sạch của Đảng là tuyến chính, lấy xây dựng chính trị của Đảng là thống lĩnh, lấy kiên định lý tưởng niềm tin tôn chỉ làm nền tảng, lấy việc huy động tính tích cực, tính chủ động, tính sáng tạo của toàn Đảng làm điểm tựa, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, xây dựng Đảng trở thành đảng cầm quyền mác-xít bừng bừng sức sống luôn luôn đi ở hàng đầu thời đại, được nhân dân thực lòng ủng hộ, dám làm cách mạng tự thân, chịu được mọi sóng gió thử thách. Đảng lấy sự mãi mãi tỉnh táo và kiên định phương hướng, kiên trì sự nghiêm minh, nắm vững “Thiểu số chủ chốt”, thực hiện trách nhiệm chủ thể và trách nhiệm giám sát, tăng cường giám sát và trách nhiệm giải trình, trong mọi mặt của công tác xây dựng Đảng đã quán triệt việc quản lý Đảng một cách toàn diện, chặt chẽ. Trung ương Đảng đã tổ chức các hội nghị công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực cần phải có sự bố trí hiệu quả nhằm thúc đẩy công tác xây dựng Đảng tiến bộ toàn diện.

Trung ương Đảng nhấn mạnh, Đảng ta từ nhân dân mà ra, gốc rễ ở nhân dân, phục vụ nhân dân, một khi xa rời nhân dân thì sẽ mất sức sống, công tác toàn diện quản lý chặt chẽ Đảng phải được nắm từ các vấn đề tác phong bị quần chúng nhân dân phản ánh mạnh mẽ. Trung ương Đảng lấy việc ban hành và thực hiện quy định Tám điều của Trung ương làm phá đề, kiên trì bắt đầu làm từ Bộ Chính trị Trung ương, từ cán bộ lãnh đạo, trên dẫn dắt dưới tiến hành cải tiến lề lối làm việc. Bộ Chính trị Trung ương hàng năm tổ chức sinh hoạt dân chủ để nghe báo cáo tình hình thực hiện “Tám điều quy định”, triển khai phê bình và tự phê bình. Trung ương Đảng phát huy tinh thần đóng đinh, qua đó kiên trì chấn chỉnh “Bốn tác phong”, phản đối tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền, mạnh tay bóp chết những tệ nạn sai trái như lấy công quỹ biếu xén quà cáp, lấy công quỹ ăn uống, dùng công quỹ đi du lịch, xa hoa, lãng phí, giải quyết các vấn đề đột xuất bị quần chúng phản ứng gay gắt, gây thiệt hại cho lợi ích của quần chúng, đẩy mạnh công tác giảm đóng góp của cơ sở, đề xuất cần cù tiết kiệm, chống xa hoa lãng phí, ngăn chặn một số xu hướng không lành mạnh trước đây được cho là không thể ngăn chặn, và chấn chỉnh một số bệnh cứng đầu mà nhiều năm chưa loại bỏ được, đổi mới bầu không khí đời sống của Đảng, của chính quyền và của xã hội.

Từ trước tới nay Đảng luôn nhấn mạnh toàn Đảng phải có niềm tin lý tưởng vững chắc, hệ thống tổ chức chặt chẽ và kỷ luật nghiêm minh. Niềm tin của chủ nghĩa Mác, lý tưởng cao cả của chủ nghĩa cộng sản và lý tưởng chung của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là trụ cột tinh thần và linh hồn chính trị của người Cộng sản Trung Quốc, cũng là nền tảng tư tưởng để duy trì sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Trung ương Đảng nhấn mạnh, niềm tin lý tưởng là “chất can-xi” của tinh thần người cộng sản, nếu người cộng sản không có niềm tin lý tưởng thì tinh thần sẽ bị “thiếu canxi”, bị “bệnh loãng xương”, tất nhiên sẽ dẫn đến biến chất về chính trị, lòng tham về kinh tế và trụy lạc về đạo đức, sa đọa trong cuộc sống. Đảng kiên trì đồng thời ra sức xây dựng Đảng về tư tưởng và quản trị Đảng về thể chế, lần lượt triển khai hoạt động thực tiễn giáo dục đường lối quần chúng của Đảng, “Nghiêm khắc tu dưỡng, nghiêm khắc sử dụng quyền lực, nghiêm khắc sửa mình, làm việc gì cũng phải phù hợp thực tế, khởi nghiệp cũng phải phù hợp thực tế, làm người cũng phải phù hợp thực tế”, giáo dục chuyên đề, “Học tập Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, học các bài phát biểu theo chuyên đề, làm một Đảng viên đủ tư cách”, v.v., dùng lý luận sáng tạo đổi mới của Đảng để vũ trang toàn Đảng, đẩy mạnh xây dựng chính đảng kiểu học tập, giáo dục hướng dẫn đông đảo đảng viên, cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, làm trong sạch tư tưởng, vun trồng cho vững gốc, củng cố nền tảng niềm tin, bổ sung chất can-xi tinh thần, nắm vững định hướng tư tưởng, giữ vững bản sắc chính trị của người cộng sản, uốn thẳng xương sống tinh thần của người cộng sản. Đảng đề ra và quán triệt đường lối tổ chức của Đảng trong thời đại mới, nêu rõ tiêu chuẩn người cán bộ tốt trong thời đại mới là có niềm tin kiên định, phục vụ nhân dân, cần cù thực dụng, dám chịu trách nhiệm, liêm khiết trong sạch, nêu bật yêu cầu về phẩm chất chính trị, xác lập định hướng tuyển dụng người đúng đắn, kiên trì có đức có tài, ưu tiên có đức, nhất định phải bổ nhiệm người mọi vùng đất nước [nguyên văn “ngũ hồ tứ hải”], bổ nhiệm người tốt, kiên trì sự nghiệp là trên hết, công bằng và đàng hoàng, kiên quyết không chỉ căn cứ vào số phiếu bầu, không chỉ dựa vào số điểm, không chỉ dựa vào GDP, không chỉ dựa vào tuổi tác, không làm trò “bỏ phiếu bầu cán bộ” [nguyên văn “ Hải suy”, “Hải tuyển”], tăng cường vai trò lãnh đạo và tác dụng quyết định giữ cửa ải [“bả quan”] của tổ chức Đảng, chấn chỉnh xu hướng không lành mạnh trong việc lựa chọn và sử dụng người. Đảng yêu cầu cán bộ lãnh đạo các cấp giải quyết tốt vấn đề “Công tắc tổng” [“Tổng khai quan”] về thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, quý trọng quyền lực, quản lý tốt quyền lực, thận trọng sử dụng quyền lực, tự giác tiếp thu sự giám sát từ mọi phía và luôn chia sẻ nỗi lo của Đảng, dâng hiến cho đất nước, làm lợi cho dân. Đảng kiên trì nguyên tắc Đảng quản lý nhân tài, thực hiện chính sách nhân tài tích cực hơn, cởi mở hơn, hiệu quả hơn, đi sâu thực hiện chiến lược cường quốc nhân tài trong thời đại mới, tăng tốc xây dựng trung tâm nhân tài trọng yếu và điểm cao sáng tạo đổi mới trên thế giới, quy tụ tài năng từ khắp nơi trên thế giới để sử dụng. Đảng không ngừng kiện toàn hệ thống tổ chức, lấy nâng cao sức mạnh tổ chức làm trọng điểm, tăng cường chức năng chính trị và chức năng tổ chức của tổ chức Đảng, tạo dựng phương hướng rõ ràng nắm chắc tầng cơ sở, xúc tiến việc bao quát toàn diện tổ chức Đảng và công tác Đảng. Đảng kiên trì chấp hành nghiêm minh pháp luật, chấp hành kỷ luật và pháp luật, tận dụng tốt “Bốn hình thức” giám sát việc chấp hành kỷ luật, tăng cường kỷ luật chính trị và kỷ luật tổ chức, dẫn dắt thúc đẩy các kỷ luật trở nên nghiêm minh một cách toàn diện. Đảng kiên trì quản lý Đảng theo quy định, nghiêm chỉnh tuân thủ cương lĩnh của Đảng, hình thành hệ thống pháp quy nội bộ Đảng tương đối hoàn chỉnh, chấp hành nghiêm túc chế độ, nâng cao rõ rệt trình độ khoa học hóa, thể chế hóa và quy phạm hóa việc xây dựng Đảng.

Trung ương Đảng nhấn mạnh, tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với công cuộc cầm quyền lâu dài của Đảng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh chính trị trọng đại, không thể thua và cũng không được thua, nếu không làm mất lòng hàng trăm hàng nghìn phần tử tham nhũng thì sẽ làm mất lòng 1,4 tỷ nhân dân. Cần phải nhốt quyền lực vào cái cũi chế độ, phải dựa vào kỷ luật và pháp luật để xác lập quyền lực, quy phạm quyền lực, hạn chế quyền lực, giám sát quyền lực. Đảng giữ vững quan điểm vừa đẩy mạnh không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, không muốn tham nhũng, vừa đẩy mạnh trừng phạt và răn đe, ràng buộc về thể chế, nâng cao giác ngộ, bảo đảm quyền lực mà Đảng và nhân dân giao cho luôn được sử dụng để mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Kiên trì không có vùng cấm, không bỏ sót vùng nào, không dung thứ nhẫn nhịn, gây sức ép mạnh, răn đe lâu dài, kiên quyết cùng điều tra nhận hối lộ và đưa hối lộ, kiên quyết thực hiện có án thì có điều tra, có tham nhũng thì ắt phải trừng trị, dùng thuốc mạnh để trừ bệnh, quyết tâm dùng luật pháp hà khắc để trị rối loạn xã hội, dùng dũng khí cạo xương chữa độc và tráng sĩ chặt tay để kiên định “đánh hổ”, “đập ruồi”, “săn cáo”. Kiên quyết chỉnh trị vấn đề tham nhũng xung quanh quần chúng, đi sâu triển khai tiến hành truy bắt quốc tế tội phạm và tang vật, loại bỏ tất cả các phần tử tham nhũng. Đảng tập trung vào các vụ án tham nhũng trong đó có sự đan xen các vấn đề chính trị và kinh tế, ngăn chặn sự hình thành các nhóm lợi ích trong Đảng, đồng thời điều tra và xét xử những vụ án nghiêm trọng vi phạm kỷ luật và pháp luật như vụ Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Tôn Chính Tài và Lệnh Kế Hoạch. Đảng đã lãnh đạo hoàn thiện hệ thống giám sát Đảng và nhà nước, thúc đẩy việc thành lập ủy ban giám sát nhà nước và ủy ban giám sát các cấp ở các địa phương, xây dựng mô hình liên động trên dưới kiểm tra thị sát lẫn nhau, xây dựng cơ chế lấy giám sát nội bộ Đảng là chính, các hình thức giám sát phối hợp điều hòa với nhau, tăng cường hạn chế và giám sát đối với sự vận dụng và giám sát quyền lực.

Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18, trải qua toàn diện đấu tranh kiên quyết, thực hiện đầy đủ sự dẫn dắt chính trị và phát huy đầy đủ tác dụng bảo đảm chính trị của sự quản lý toàn diện và nghiêm minh của Đảng, năng lực tự thanh lọc, tự hoàn thiện, tự đổi mới, tự nâng cao của Đảng được tăng cường rõ rệt, tình trạng quản lý Đảng, quản trị Đảng lỏng lẻo, mềm yếu đã được cơ bản đảo ngược, cuộc đấu tranh chống tham nhũng giành được thắng lợi áp đảo và được củng cố toàn diện, đã trừ bỏ được những tai họa tiềm ẩn nghiêm trọng trong nội bộ Đảng, nhà nước và quân đội, Đảng trở nên vững mạnh hơn trong quá trình rèn luyện cách mạng.

(3) Trên mặt xây dựng kinh tế

Sau cải cách mở cửa, Đảng đã nắm chắc khâu trung tâm là xây dựng kinh tế, lãnh đạo nhân dân cần cù lao động, tạo nên kỳ tích phát triển kinh tế nhanh chóng, sức mạnh kinh tế đất nước tăng lên vùn vụt. Đồng thời, do một số địa phương và ban ngành có tồn tại vấn đề phiến diện chạy theo quy mô tốc độ, phương thức phát triển quảng canh [“thô phóng”], cộng với ảnh hưởng từ tình trạng kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái sau khủng hoảng tài chính quốc tế, mâu thuẫn có tính cơ cấu và tính thể chế trong nền kinh tế không ngừng tích tụ, vấn đề phát triển không cân bằng, thiếu phối hợp và không bền vững rất nổi bật. Trung ương Đảng đề xuất sự phát triển kinh tế nước ta tiến vào trạng thái bình thường mới, đã từ giai đoạn tăng trưởng với tốc độ cao chuyển sang giai đoạn phát triển chất lượng cao, phải đối mặt với tình trạng phức tạp “Ba thời kỳ chồng chất” [“Tam kỳ điệp gia”], đến thời kỳ chuyển đổi tốc độ tăng trưởng, thời kỳ điều chỉnh cơ cấu khó khăn và thời kỳ tiêu hóa các chính sách kích thích của thời kỳ trước, mô hình phát triển truyền thống khó có thể tiếp tục. Trung ương Đảng nhấn mạnh, việc quán triệt quan điểm phát triển mới là một biến đổi sâu sắc liên quan đến toàn cục phát triển của nước ta, không thể đơn giản lấy tốc độ tăng GDP để đánh giá tình hình, mà phải thực hiện sáng tạo đổi mới là động lực thứ nhất, điều hòa phối hợp trở thành đặc điểm nội sinh, màu xanh trở thành hình thái phổ biến, cởi mở [“khai phóng”] là con đường ắt phải đi, cùng hưởng thụ trở thành sự phát triển chất lượng cao của mục đích căn bản, thúc đẩy biến đổi chất lượng phát triển kinh tế, biến đổi hiệu suất, biến đổi động lực.

Đảng tăng cường hoạch định chiến lược và thống nhất lãnh đạo công tác kinh tế, hoàn thiện cơ chế thể chế Đảng lãnh đạo công tác kinh tế. Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Trung ương Đảng khóa 18, Đại hội Đảng lần thứ 19, Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Trung ương Đảng khóa 19 và các Hội nghị công tác kinh tế Trung ương trước đây đều tập trung vào việc sắp xếp sự phát triển đất nước, đưa ra cơ điểm chiến lược kiên trì lấy phát triển chất lượng cao làm chủ đề, lấy cải cách có tính kết cấu bên cung làm tuyến chính, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa, nắm khâu mở rộng nhu cầu quốc nội, làm tốt ba quyết sách lớn công kiên chiến, ngăn ngừa hóa giải các rủi ro lớn, xóa đói giảm nghèo chính xác và đề phòng, xử lý ô nhiễm. Đảng không chút giao động tiến hành củng cố và phát triển kinh tế công hữu, kiên quyết khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn phát triển kinh tế ngoài quốc doanh, ủng hộ việc giúp cho các doanh nghiệp vốn nhà nước và doanh nghiệp sở hữu nhà nước ngày càng mạnh hơn, tốt hơn và lớn hơn, xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại đặc sắc Trung Quốc, tăng cường sức cạnh tranh, sức đổi mới, sức khống chế, sức ảnh hưởng, sức kháng rủi ro của nền kinh tế quốc doanh; cấu tạo mối quan hệ thân tình và trong sạch giữa chính quyền với doanh nhân, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế phi công hữu và sự trưởng thành lành mạnh của các nhân sĩ kinh tế trong khu vực kinh tế phi công hữu. Đảng kiên trì thực hiện chiến lược phát triển lấy sáng tạo đổi mới làm động lực, lấy tự lập tự cường về khoa học và công nghệ làm đòn bẩy chiến lược phát triển đất nước, kiện toàn hệ thống toàn quốc kiểu mới, nâng cao sức mạnh chiến lược quốc gia về khoa học và công nghệ, tăng cường nghiên cứu cơ bản, thúc đẩy đột phá công nghệ cốt lõi quan trọng và sáng tạo đổi mới tự chủ, tăng cường việc tạo ra, bảo vệ và vận dụng quyền sở hữu trí tuệ, tăng tốc xây dựng quốc gia kiểu sáng tạo đổi mới và cường quốc về khoa học và công nghệ thế giới. Toàn diện thực hiện các cải cách cơ cấu bên cung cấp, thúc đẩy giảm năng lượng dùng cho sản xuất, giảm tồn kho, giảm đòn bẩy, hạ giá thành, bù đắp những mặt yếu kém, thực hiện các yêu cầu củng cố, tăng cường, nâng cao, thông suốt, thúc đẩy xây dựng cường quốc chế tạo, đẩy nhanh phát triển hệ thống công nghiệp hiện đại, làm lớn mạnh nền kinh tế thực thể, phát triển nền kinh tế số. Hoàn thiện điều hành kinh tế vĩ mô, đổi mới tư tưởng và phương pháp kiểm soát kinh tế vĩ mô, tăng cường tính tự chủ của các chính sách kinh tế vĩ mô, thực hiện chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ ổn định lành mạnh, kiên trì thúc đẩy tinh giản biên chế và trao quyền cho cấp dưới kết hợp phân cấp, tối ưu hóa các dịch vụ, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng và an ninh tài nguyên, an ninh chuỗi cung ứng trong chuỗi doanh nghiệp, kiên trì tài chính tiền tệ phải phục vụ nền kinh tế thực thể, toàn diện tăng cường giám sát tài chính, ngăn ngừa và giải quyết các rủi ro kinh tế tài chính, tăng cường giám sát thị trường và các quy định chống độc quyền, ngăn chặn việc mở rộng vốn một cách mất trật tự, gìn giữ trật tự thị trường, kích thích sức sống của các chủ thể thị trường khác nhau, đặc biệt là sức sống của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và cực nhỏ, bảo vệ quyền lợi của đông đảo người lao động và người tiêu dùng. Đảng thực hiện chiến lược phát triển khu vực có phối hợp với nhau, thúc đẩy sự phát triển phối hợp vùng Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, phát triển Vành đai kinh tế Trường giang, xây dựng khu vực vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macao, phát triển nhất thể hóa tam giác Trường giang, bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao lưu vực sông Hoàng Hà, xây dựng khu mới Hùng An với tiêu chuẩn cao và chất lượng cao, thúc đẩy khai phá khu vực phía Tây để hình thành một mô hình mới, thúc đẩy sự chấn hưng vùng Đông Bắc đạt được những đột phá mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao miền Trung, khuyến khích miền Đông đẩy mạnh hiện đại hóa, hỗ trợ cải thiện điều kiện sản xuất và đời sống ở vùng căn cứ cách mạng cũ, vùng dân tộc, vùng biên giới, vùng nghèo. Thúc đẩy xây dựng đô thị hóa kiểu mới lấy con người làm trọng tâm, tăng cường quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị. Đảng luôn đặt việc giải quyết “Tam nông” làm nhiệm vụ hàng đầu trong công tác toàn Đảng, thực hiện chiến lược chấn hưng nông thôn, đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, kiên trì tích trữ thóc trong ruộng đất, trong công nghệ, và thực hiện chế độ bảo vệ đất canh tác nghiêm ngặt nhất, thúc đẩy khoa học công nghệ ngành giống tự chủ tự cường, nguồn giống tự chủ kiểm soát được, đảm bảo bát cơm của người Trung Quốc nằm chắc trong tay họ.

Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 18, tính cân đối, tính điều phối hài hòa, tính bền vững trong phát triển kinh tế của nước ta đã được nâng cao đáng kể. GDP đã vượt quá một trăm nghìn tỷ Nhân dân tệ và GDP bình quân đầu người đã vượt quá 10.000 đô-la Mỹ, sức mạnh kinh tế, sức mạnh khoa học công nghệ, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã bước lên một tầm cao mới, nền kinh tế nước ta đã bước lên con đường phát triển có chất lượng cao hơn, hiệu quả hơn, công bằng hơn, bền vững hơn và an toàn hơn.

(còn nữa)