05/12/1776: Hội huynh đệ Phi Beta Kappa được thành lập

Nguồn: Phi Beta Kappa fraternity is founded, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1776, tại Williamsburg, Virginia, năm sinh viên của Đại học William và Mary đã tập trung tại Quán rượu Raleigh để thành lập một hội huynh đệ mới, Phi Beta Kappa. Với mục tiêu tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của Mỹ, thay vì các nguyên tắc của Anh hay Đức, hội huynh đệ mới đã tham gia vào cuộc tranh luận chính trị sôi nổi vốn là điển hình trong đời sống sinh viên tại trường đại học ở thủ phủ Virginia. Continue reading “05/12/1776: Hội huynh đệ Phi Beta Kappa được thành lập”